Green Blue Red

CHÙA PHÁP VÕ - TP.HCM

Lễ hằng thuận tại chùa Pháp Võ

Sáng ngày  06-07-2014, nhằm ngày 10 tháng 06 năm Giáp Ngọ, Chùa Pháp Võ, H. Nhà Bè, đã diễn ra lễ hằng thuận của tân lang Nguyễn Trọng Phúc-PD: Minh Thành và tân nương Bạch Diễm Hạnh- PD: Diệu Phúc.

 

 

Tìm Hoa Trên Đá

Thơ Thiếu Lan

 

Lễ vía Đức Phật A Di Đà – Chùa Pháp Võ

Vào ngày 17 tháng 11 năm Giáp Ngọ, nhằm ngày 07-01-2015, Chùa Pháp Võ đã long trọng tổ chức lễ Vía Đức Từ Phụ A Di Đà Phật

 

   

Lễ tạ Đàn Dược Sư Thất Châu và cúng dường Trai tăng tại chùa Pháp Võ

Vào lúc 08h 00 ngày 30-03-2015 (nhằm ngày 18 tháng 02 năm Ất Mùi), chùa Pháp Võ đã long trọng tổ chức khai lễ tạ đàn Dược Sư Thất Châu.

 

 

 

 

Mộng Tuyết Hoa

Trên đỉnh núi vô ưu

Trùng trùng hoa hoa tuyết...

 

 

 

 

   

Trang 1 trong tổng số 46

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT