";} /*B6D1B1EE*/ ?>
Green Blue Red

CHÙA PHÁP VÕ - TP.HCM

Tìm Hoa Trên Đá

Thơ Thiếu Lan

 

Chùa Pháp Võ tổ chức lễ hội ẩm thực chay Vu Lan, chủ đề: " Đồng Bằng Nam Bộ"

Nhân dịp lễ Vu Lan, chiều ngày 06-09-2015 nhằm ngày 24 tháng 7 năm Ất Mùi, chùa Pháp Võ đã tổ chức lễ hội ẩm thực chay chủ đề: " Ẩm thực chay đồng bằng Nam Bộ"

 

Cõi Không- Thơ: Thiếu Lan

Người đi bỏ mặc hoàng hoa

Cánh vàng trùng ngộ rừng ca lăng già

 

   

Chùa Pháp Võ tổ chức lễ Pháp Hội Dược Sư – Trai Đàn Chẩn Tế- Cầu Siêu Thai Nhi (Ngày đầu tiên)

Trong 02 ngày  11-12 tháng 02 năm Bính Thân nhằm ngày 19-20/03/2016, chùa Pháp Võ  long trọng tổ chức đại lễ Pháp Hội Dược Sư – Trai Đàn Chẩn Tế- Cầu Siêu Thai Nhi.

 

 

Chùa Pháp Võ tổ chức lễ tắm Phật

Thiên Thượng Thiên Hạ

Duy Ngã Độc Tôn

Nhứt Thiết Thế Gian

Sinh Lão Bịnh Tử

 

   

Trang 1 trong tổng số 55